Вести

Opštinsko takmičenje iz matematike!
Opštinsko takmičenje iz matematike za srednjoškolce, Novi Sad, održano je u subotu, 19. januara 2019, na Departmanu za matematiku i informatiku PMF u Novom Sadu.

Konačni rezultati opštinskog takmičenja se mogu videti ovde!
Čestitke svim takmičarima koji su prošli dalje na okružno takmičenje!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Matematika - Umetnost - Računarstvo!
Pogledajte digitalnu verziju izložbe plakata "Matematička galerija" koja je održana u okviru manifestacije Dani matematike u Novom Sadu, 12-15. decembra 2018, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu: 

Spisak nagrađenih plakata pogledajte na Dani matematike 2018

Pogledajte nagradjene plakate!

Međunarodni konkurs o statističkoj pismenosti!
Internacionalni projekat statističke pismenosti,  ISLP organizuje takmičenje u pravljenju statistističkih postera :

 The International Statistical Literacy Poster Competition 2018-2019

Takmiče se učenici srednjih škola u pravljenju postera sa ciljem promovisanja primene statistike.

Tema je slobodna, a cilj je da se na posteru ilustruje primena statističke analize, kao i  prezentacija i interpretacija statističke obrade izabrane teme.

Prijave učesnika su do 28. januara 2019.

Radovi se moraju predati do 15. marta 2019.

Detalje o takmičenju i propozicije možete pogledati ovde!


ili nam se obratiti putem mejla: zlc@dmi.uns.ac.rs

Pogledajte kompletan tekst pozivaSlajdovi sa predavanja prof. dr Đure Paunića "Velika Fermatova teorema - 25 godina od dokaza", Jovina gimnazija, 13. decembar 2018.

Matematičari jači od snega!
Dani matematike u Novom Sadu, 12-15. decembar 2018. 
Program manifestacije je počeo u subotu, 12. decembra u 13 časova, u Rektoratu Univerziteta. Posetioci su u okviru četvrtog Simpozijuma "Savremeni problemi matematike" čuli četiri predavanja vrhunskih matematičara: dr Miloša Kurilića (PMF, Novi Sad), dr Zorana Petrića (Matematički institut SANU), dr Marka Nedeljkova (PMF, Novi Sad) i dr Silvie Ghilezan (FTN, Novi Sad). 
 
U četvrtak, 13. decembra, sa početkom u 13 časova, u svečanoj sali Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" profesor dr Đura Paunić je održao predavanje "Velika Fermaova teorema – 25 godina od dokaza".
 
Program manifestacije se nastavio u subotu, 15. decembra, na Prirodno-matematičkom fakultetu. Izložba plakata srednjoškolaca pod nazivom "Matematička galerija" je ove godine bila je posvećena vezi između matematike, računarstva i umetnosti. Dodela nagrada autorima najboljih plakata je bila u 12 časova u Amfiteatru 1 PMF, pred velikim brojem posetilaca.
 
"Novosadski matematički seminar", koji je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, počeo je u subotu u 9 časova. Uprkos snežnoj mećavi, okupio je veliki broj učesnika! Prijavljeni učesnici su pre podne imali prilike da slušaju predavanja profesora dr Dragana Mašulovića, dr Borisa Šobota, dr Petra Đapića, dr Siniše Crvenkovića i dr Đurđice Takači. Popodne je bilo rezervisano za radionice seminara. Radionice su vodili profesori koji imaju dugogodišnje iskustvo u srednjoškolskoj nastavi matematike: Kaja Maričić, Sandra Tomašević, Ljubica Dejanović i Mirjana Jovanović.
 
Program se završio  skupštinom Društva matematičara Novog Sada, na kome su izabrani organi upravljanja za sledeći dvogodišnji period: za predsednika dr Rozalija Madaras, za sekretara Samir Zahirović, za blagajnika dr Maja Pech. Sastav novog izvršnog odbora možete videti na sajtu DMNS.  

Detalje možete videti na stranici Dani matematike 2018.Otvoren konkurs za saradnike praktičare na Departmanu za matematiku i informatiku PMF Novi Sad!

Tražimo iskusne profesore koji rade u osnovnoj ili srednjoj školi!

14. decembra 2018. je raspisan konkurs za nove saradnike praktičare: 

15 matematičara i 15 informatičara! 

Tekst konkursa pogledajte na stranici 

Сарадници практичари

Evo i elektronski formular koji treba popuniti i poslati: ovde

****************************************

Radionica "Matematičke subote"

Za srednjoškolce koji žele više i misle na svoju budućnost! Videti na linku Математичке суботе

Seminar SLADIM+ 


U ovom semestru seminar SLADIM+ prepušta podijum mladim doktorantima matematike :

Sledeće srede priča mlada doktorantkinja 
Ivana Đurđev 
Naslov: Sendvič polugrupe u lokalno malim kategorijama, drugi deo
Kada: sreda, 26. decembar 2018, u 13h.
Gde: Departman za matematiku i informatiku, treći sprat, sala 62, Trg Dositeja Obradovića 4, Novi Sad

APSTRAKT: Neka su X i Y fiksirani, različiti, neprazni skupovi, a f i gproizvoljne funkcije iz X u Y. Jasno, f i g se ne mogu direktno komponovati; međutim, ako odaberemo proizvoljno preslikavanje a iz X u Y, rezultat kompozicije fag je funkcija iz X u Y. Štaviše, skup svih funkcija iz X u Y, zajedno sa operacijom definisanom sa f *g=fag  je polugrupa. Nazivamo je sendvič polugrupa funkcija. Prirodno je zapitati se da li ista ideja funkcioniše ukoliko, umesto funkcija, koristimo neke druge objekte.Naravno, odgovor je potvrdan, te nam je neophodan opšti pojam koji obuhvata sve te slučajeve.

U tu svrhu definišemo sendvič polugrupu u lokalno maloj kategoriji. U predavanju sažeto izlažemo rezultate tri rada. Kombinujući njihov sadržaj, opisujemo osobine sendvič polugrupe u lokalno maloj kategoriji, a onda posmatramo i iste osobine u specijalnim slučajevima: u sendvič polugrupama funkcija (parcijalnih, "običnih" i injektivnih), i sendvič polugrupama specijalnih konstrukcija zvanih dijagrami (bitnih zbog veze sa tzv. dijagram-algebrama koje su ključne u statističkoj mehanici i teoriji reprezentacije algebarskih grupa). Osobine koje koristimo da opišemo te polugrupe su karakterizacije Grinovih relacija, klasa i njihovih odnosa, idempotenata, regularne potpolugrupe, idempotentno generisane potpolugrupe, uz rezultate vezane za pitanja generisanosti i ranga polugrupe, kao i njenih bitnih potpolugrupa.

Na sastanke seminara SLADIM+ se pozivaju svi matematičari, profesori, saradnici, studenti osnovnih, master ili doktorskih studija, kao i ambiciozniji srednjoškolci-maturanti