Вести‎ > ‎

Велика матура

Подршка апелу за укључивање Математике у тзв. "велику матуру"

Чланак у "Данас"-у!

Друштво математичара Новог Сада подржава мишљење великог броја угледних математичара и институција које је ових дана прослеђено јавности у вези структуре тзв. велике матуре.

Као што је јавности познато, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у току је израда предлога за матурске испите после окончања средње школе. Према писму које је потписао велики број математичара који представљају угледне институције, неопходно је да се на испитима зрелости, предвиђеним Законом о основама система образовања и васпитања као општа и стручна матура, поред обавезног испита из српског, односно матерњег језика, неизоставно полаже и обавезни испит из математике. Друштво математичара Новог Сада подржава концепцију велике матуре према којој би постојале две врсте матуре: општа матура, са два обавезна општеобразовна испита (српски односно матерњи језик и књижевност, математика) и један или два изборна општеобразовна испита и стручна матура – два обавезна општеобразовна испита (српски односно матерњи језик и књижевност, математика) и стручни испит из основне струке (из два дела, теоријски и практични). Реализација матурских испита из математике може тећи на два нивоа које би кандидат сам бирао, и код опште и код стручне матуре. 

Велики број ученика после стручних школа наставља своје школовање. Неуврштаваље математике међу обавезне предмете велике матуре би несумњиво подржао тзвпокрет анти-интелектуализма. Уколико би се усвојило решење које подстиче маргинализацију академских способности, па самим тим и математике као цивилизацијске тековине,  негативнан утицај  би осетиле  многе будуће генерације младих. Век који је пред нама захтева способне, адекватно образоване генерације, који ће сутра имати сигурна знања, заснована на способностима логичког и апстрактног мишљења, без обзира да ли ће своје компетенције користити у друштвеним, хуманистичким наукама, медицини или као носиоци техничко-технолошког развоја Србије.  

Писмо у коме је изнет предлог који подржава остављање математике на списку обавезних испита велике матуре до сада су подржали Математички факултет Универзитета у Београду, Математички институт Српске академије наука и уметности,  Математичка гимназија у Београду, Друштво математичара Србије, Српско научно математичко друштво, као и математичари Националног просветног савета

Comments