О нама‎ > ‎

Органи ДМНС

Председник - др Розалија Мадарас
Секретар – др Небојша Мудрински

Благајник – др Маја Пех

Управни одбор

1. др Војислав Петровић - председник
2. др Мирко Будинчевић
3. др Синиша Црвенковић
4. др Ђура Паунић
5. др Небојша Ралевић
6. др Радивоје Стојковић
7. мр РужицаВукобратовић

Извршни одбор

1. др Розалија Мадарас
2. др Петар Марковић 
3. др Борис Шобот 
4. др Бојан Башић 
5. др Ђурђица Такачи 
6. др Загорка Л. Црвенковић 
7. др Драган Машуловић 
8. Марко Максимовић
9. Милена Трпчевић
10. Каја Маричић 

Надзорни одбор

1. др Ивица Бошњак
2. др Александар Павловић
3. др Ненад Теофанов
КОМИСИЈА А - Комисија за такмичења средњошколаца из математике

1. др Петар Марковић
2. др Борис Шобот
3. др Бојан Башић
4. др Петар Ђапић
5. мр Сања Лозић
6. Десанка Брестовачки
7. Тања Радаковић 

КОМИСИЈА Б - Комисија за наставу математике

1. др Ђурђица Такачи 
2. др Ненад Теофанов
3. Марко Максимовић
4. Милена Трпчевић
5. Ирена Станишић
6. Мирјана Јовановић

КОМИСИЈА Ц– Комисија за популаризацију математике

1. др Загорка Л. Црвенковић 
2. др Драган Машуловић 
3. Каја Маричић
4. Љубица Дејановић 
5. Анита Стојановић 
6. Сандра Томашевић