Сарадници практичари

Сарадници практичари за реализацију школске праксе (наставни предмет: Математика)

    Веће Департмана за математику и информатику ПМФ у Новом Саду је на својој седници 30. јануара 2017.  донело одлуку о избору 25 сарадника практичара за реализацију предмета Школска пракса из математике и информатике на Департману за математику и информатику ПМФ у Новом Саду. 

    Списак изабраних Сарадника практичара

    Честитамо свим изабраним колегиницама и колегама!     Comments