Вести


Akreditovani stručni seminar za profesore matematike!

Novosadski matematički seminar, u organizaciji Društva matematičara Novog Sada najavljujemo za 
subotu, 15. decembar 2018! 

U katalogu ZUOV-a pod rednim brojem 357, pogledajte na linku

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=717
 

Evo prijava!Новосадски математички семинар
  
 Seminar SLADIM+ 


Na prvom sastanku seminara SLADIM+ u ovoj školskoj godini, 24. septembra 2018,  gost predavač je bio profesor 

Heiko Vogler, TU Dresden/Univ. SzegedProfesor Vogler je održao veoma posećeno  predavanje pod naslovom 

Support of recognizable weighted languages.

Apstrakt:
We consider weighted string automata where the weights are taken from a 
strong bimonoid K, and we consider the weighted languages (or: formal 
power series) computed by such automata. We recall that, in general, the 
support of such weighted languages is not recognizable. However, if  K 
is zero-sum free and zero-divisor free, then they are recognizable. 
Finally, we prove that recognizability also holds for each zero-sum free 
and commutative strong bimonoid.

Počinju Matematičke subote!

Prvi susret zakazan za subotu, 

20. oktobra 2018, 11:30,

Departman za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4, Novi Sad

Teme:

11.30. Petar Đapić: Matematička indukcija: osnove 
13.30. Boris Šobot: Matematička indukcija: napredni primeri

Polaznici mogu da se registruju online za Matematičke subote na linku

https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs/course/view.php?id=5

Novi ciklus

"Matematičkih subota"

u školskoj godini 2018/2019

 

U skladu sa željama prošlogodišnjih polaznika, Matematičke subote na PMF-u ove školske godine biće posvećene isključivo pripremama za takmičenja učenika srednjih škola. Koorganizatori su i dalje Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta i Društvo matematičara Novog Sada.

Pohađanje je u potpunosti besplatno.  Koordinatori radionice Matematičke subote su dr Boris Šobot i dr Petar Đapić, vanredni profesori PMF u Novom Sadu.

Predavanja u okviru Matematičke subote biće držana svake subote, počevši od 20. oktobra. Biće podeljena u dve sekcije po sledećem rasporedu:

·         11.30-13.15 Sekcija A

·         13.30-15.15 Sekcija B

U okviru Sekcije A predavanja će biti prilagođena učenicima svih razreda i neće zahtevati ozbiljnije predznanje. Sekcija B okrenuta je učenicima koji imaju veće ambicije za uspeh na takmičenjima. Često će obe sekcije obrađivati istu temu: na sekciji A će biti dat uvod i lakše primene, a na sekciji B će se raditi složeniji zadaci sa viših nivoa takmičenja. Učenici mogu, bez obzira na kategoriju u kojoj se takmiče, pohađati bilo koju od dve sekcije, ili obe.

Predavači će, većinom, biti nastavnici i asistenti Departmana, ali i najuspešniji sadašnji i bivši studenti PMF-a. Mnogi od njih su uspešni nekadašnji takmičari, i aktivno uključeni u aktuelna takmičenja srednjoškolaca.

Učenici se pozivaju da budu aktivni učesnici ovih susreta: da predlažu teme koje ih zanimaju, čak i da sami pripreme i održe (uz pomoć koordinatora) predavanje. Takođe, oni mogu izložiti i pojedinačne zadatke koje ne znaju da reše.

Pogledajte kako je bilo prošle godine na Matematičkim subotama na linku 

http://www.dmns.edu.rs/home/matematicke-subote