Вести

Dani matematike u Novom Sadu! 
Kompletna satnica!Akreditovani stručni seminar za profesore matematike!

Novosadski matematički seminar, u organizaciji Društva matematičara Novog Sada najavljujemo za 
subotu, 15. decembar 2018! 

U katalogu ZUOV-a pod rednim brojem 357, pogledajte na linku

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=717
 
Cena seminara je 2000 dinara. Članovi DMNS, koji su uplatili članarinu za 2018. godinu, imaju popust od 50%.

Sve uplate izvršiti na račun DMNS
Erste banka, 340-11014705- 29

Nemamo više mesta za nove prijave!


 

Konkurs za izložbu plakata

"Matematička galerija"

Izložba plakata će se održati 14-15. decembra 2018, u okviru manifestacije "Dani matematike u Novom Sadu"

Za tekst Konkursa kliknuti ovde

Prijavni formular: ovde

Pravo na učešće na izložbi imaju svi učenici srednjih škola!

Rok za slanje elektronske verzije plakata i popunjene prijave: 

11. decembar 2018, do ponoći

Papirne verzije plakata primamo do 

13. decembra u 12.00. Radionica "Matematičke subote"

Za srednjoškolce koji žele više i misle na svoju budućnost! 

Još nije kasno da se uključite u radionicu Matematičke subote! 

Matematičke subote, 8. decembar 2018.

A sada matematički čarobni štap za odabrane - Mjurhedova i Košijeva nejednakost! Na radionici Matematičke subote 8. decembra 2018. čućete priču o moćnim nejednakostima, koje rešavaju i najteže takmičarske zadatke:
11.30. Bojan Bašić: Mjurhedova nejednakost i primene
13.30. Ivana Đurđev: Košijeva nejednakost i primene
Departman za matematiku, III sprat, sala 65, Trg Dositeja Obradovića 4, Novi Sad. Ulaz slobodan za sve srednjoškolce i ambiciozne osmake!


Videti na linku Математичке суботе

Polaznici mogu da se registruju online za Matematičke subote na linku


Seminar
SLADIM+


 
U ovom semestru seminar SLADIM+ prepušta podijum mladim doktorantima matematike :) 

Ove srede priča mlada doktorantkinja 
Ivana Đurđev 
Naslov: Sendvič polugrupe u lokalno malim kategorijama
Kada: sreda, 5. decembar 2018, u 13h.
Gde: Departman za matematiku i informatiku, treći sprat, sala 62, Trg Dositeja Obradovića 4, Novi Sad

APSTRAKT: Neka su X i Y fiksirani, različiti, neprazni skupovi, a f i gproizvoljne funkcije iz X u Y. Jasno, f i g se ne mogu direktno komponovati; međutim, ako odaberemo proizvoljno preslikavanje a iz X u Y, rezultat kompozicije fag je funkcija iz X u Y. Štaviše, skup svih funkcija iz X u Y, zajedno sa operacijom definisanom sa f *g=fag  je polugrupa. Nazivamo je sendvič polugrupa funkcija. Prirodno je zapitati se da li ista ideja funkcioniše ukoliko, umesto funkcija, koristimo neke druge objekte.Naravno, odgovor je potvrdan, te nam je neophodan opšti pojam koji obuhvata sve te slučajeve.

U tu svrhu definišemo sendvič polugrupu u lokalno maloj kategoriji. U predavanju sažeto izlažemo rezultate tri rada. Kombinujući njihov sadržaj, opisujemo osobine sendvič polugrupe u lokalno maloj kategoriji, a onda posmatramo i iste osobine u specijalnim slučajevima: u sendvič polugrupama funkcija (parcijalnih, "običnih" i injektivnih), i sendvič polugrupama specijalnih konstrukcija zvanih dijagrami (bitnih zbog veze sa tzv. dijagram-algebrama koje su ključne u statističkoj mehanici i teoriji reprezentacije algebarskih grupa). Osobine koje koristimo da opišemo te polugrupe su karakterizacije Grinovih relacija, klasa i njihovih odnosa, idempotenata, regularne potpolugrupe, idempotentno generisane potpolugrupe, uz rezultate vezane za pitanja generisanosti i ranga polugrupe, kao i njenih bitnih potpolugrupa.

Na sastanke seminara SLADIM+ se pozivaju svi matematičari, profesori, saradnici, studenti osnovnih, master ili doktorskih studija, kao i ambiciozniji srednjoškolci-maturanti