O nama

Šta je DMNS?

Društvo matematičara Novog Sada (DMNS) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje koje se bavi promocijom i unapređivanjem matematike i srodnih nauka. Posebno, bavi se problemima nastave matematike, otkrivanjem, negovanjem i razvijanjem talentovanih mladih matematičara, organizacijom raznih takmičenja iz matematike, pitanjima statusa i zaštite matematike i matematičara kao i promocijom matematike i srodnih nauka.

Kada je nastao DMNS?

DMNS je nastao 14. maja 2016. godine, na Osnivačkoj skupštini koja se održala na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Šta radi DMNS?

  • Organizuje skupove, stručna usavršavanja, konferencije, simpozijume na kojima se prikazuju naučni, stručni i pedagoški radovi i diskutuje se o raznim problemima matematičkih i srodnih nauka i njihovih primena
  • Organizuje razne vidove vannastavnih aktivnosti za mlade iz matematike i srodnih oblasti: takmičenja, letnje i zimske škole, cikluse predavanja
  • Izdaje publikacije u oblasti matematičkih i srodnih nauka

Statut DMNS