Kontakt

Adresa

Društvo matematičara Novog Sada
Departman za matematiku i informatiku
Trg Dositeja Obradovića 4
21000 Novi Sad

Email
dmns2016.info@gmail.com

Telefon
+381 21 485 2859
+381 64 24 19-111

Facebook
https://www.facebook.com/DrustvoMatematicaraNovogSada

Ostali podaci o DMNS
PIB: 109522776
Matični broj: 28203586
Broj računa: 340-11014705- 29

Za sva pitanja koja se odnose na OSNOVNE ŠKOLE konsultovati sajt Društva nastavnika matematike osnovnih škola Novi Sad.