Сарадници практичари

Rezultati konkursa za izbor saradnika praktičara koji je raspisan 9. decembra 2019.

Veće Departmana za matematiku i informatiku je na svojoj sednici od 13. februara 2020. donelo  odluku o izboru saradnika praktičara za oblast Matematika i Informatika.  Spisak izabranih kandidata možete videti ovde. Čestitamo svim izabranim saradnicima praktičarima!

Sastanak će biti u petak, 21. fabruara 2020, u Klubu DMI PMF.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARHIVA

Završen konkurs za izbor saradnika praktičara!

Zatvoren konkurs za saradnike praktičare na Departmanu za matematiku i informatiku PMF Novi Sad, februar 2019.

Hvala svima koji su se prijavili! Veće Departmana za matematiku i informatiku je na svojoj sednici 13. februara 2019. donelo odluku o izboru saradnika praktičara za oblast Matematika. Spisak izabranih kandidata možete videti ovde. Čestitamo! Svi izabrani kandidati će uskoro biti obavešteni o datumu potpisivanja ugovora.

Potpisivanje sporazuma sa direktorima škola i saradnicima praktičarima, 2017.

NaPrirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu su 9. marta 2017. potpisani sporazumi o saradnji iz oblasti nastave matematikeizmeđu PMF i devetnaest osnovnih o srednjih škola. Kako je na početku sastankanaglasila dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan PMF, ovaj sporazum je veoma važankorak u podizanju kvaliteta obrazovanja profesora matematike i sigurno ćedoprineti produbljivanjusaradnje izmedju fakulteta i škola. U planu je da se slična saradnja uspostavi i za obrazovanjeprofesora iz drugih oblasti koji se školuju na PMF-u.


Ideja koja jepokrenula ovaj projekat jeste da se studentima koji se pripremaju da postanu profesorimatematike omogući da na kraju svojih studija realizuju direktan kontakt saokruženjem škole. Oni će u okviru predmeta Metodika matematike i Školska praksaprisustvovati nastavi matematike u izabranim školama,  upoznaće se sa životom i dinamikom rada  škole, razgovaraće sa nastavnicima o konkretnimproblemima koji se javljaju prilikom interakcije sa učenicima i dobiće prilikuda pod mentorskim nadzorom drže nekoliko časova učenicima. Nosioci ovog projekta su saradnici praktičari,koji su pre mesec dana izabrani na PMF-u, posle javnog poziva i koji su juče takođepotpisali ugovore sa PMF-om.

 U projekat suuključene sledeće škole: OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „IvanGundulić“, OŠ „Branko Radičević“ iz Novog Sada, zatim OŠ „Dušan Jerković“Inđija, OŠ „Sveti Sava“ Kikinda, OŠ „Branko Radičević“ Maradik, OŠ „JosifMarinković“ Novi Bečej, OŠ „Ljudovit Štur“, Kisač, zatim gimnazije „SvetozarMarković i „Isidora Sekulić“, Tehnička škola „Mileva Marić Ajnštajn“,Medicinska škola „7. april“, Srednja mašinska škola iz Novog Sada, kao i ETŠ „NikolaTesla“ Pančevo, Tehnička škola „Mihajlo Verkić Neša“ Pećinci, Bečejskagimnazija, Četvrta Beogradska gimnazija i Srednja stručna škola „Radivoj Uvalić“Bačka Palanka.

 Pored studentske školskeprakse , izabrane škole i PMF će realizovati niz drugih pod-projekata koji ćeslužiti obostranom interesu, a sve u cilju podizanja kvaliteta kakodouniverzitetskog tako i visokoškolskog obrazovanja. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сарадници практичари 2017, за реализацију школске праксе (наставни предмет: Математика)

    Веће Департмана за математику и информатику ПМФ у Новом Саду је на својој седници 30. јануара 2017.  донело одлуку о избору 25 сарадника практичара за реализацију предмета Школска пракса из математике и информатике на Департману за математику и информатику ПМФ у Новом Саду. 

    Списак изабраних Сарадника практичара 2017.

    Честитамо свим изабраним колегиницама и колегама!