AAA94+NSAC2017

 
 Departman za matematiku i informatiku novosadskog PMF-a i Društvo matematičara Novog Sada bili su organizatori velike međunarodne algebarske konferencije 

„94 Workshop on General Algebra + Novi Sad Algebraic Conference 2017“, 

koja se održala od 15. do 18. juna 2017. u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Prisustvovao je rekordan broj od 140 naučnika iz celog sveta, jer je ova konferencija prema mnogima najveći događaj iz oblasti algebre u Srbiji ikad održan, a skup je značajan i u svetskim razmerama.

Između ostalog, učesnici konferencije su imali privilegiju da čuju dva algebarska rešenja veoma važnog problema iz oblasti Računarskih nauka ("CSP Dichotomy Conjecture") koji je bio otvoren preko 25 godina, a koji je rešen pre nekoliko meseci. Ovaj problem je u tesnoj vezi sa čuvenim P-NP problemom, koji je 2000. godine Clayeva fondacija iz Bostona identifikovala kao jedan od 7 najznačajnijih otvorenih matematičkih problema današnjice (i ponudila nagradu od 1,000,000 $ za rešenje svakog od njih).


Slike sa skupa možete videti na Facebook stranici DMNS-a 

https://www.facebook.com/DrustvoMatematicaraNovogSada/

Pozvani plenarni predavači na konferenciji bili su:


Program konferencije je ukljućivao i tri Specijalne sekcije:

  • Clones and relation algebras (posvećeno 70. rođendanu prof. Reinhard Pöschela)
  • Semigroups (posvećeno odlasku u penziju prof. Siniše Crvenkovića)
  • Lattices and ordered structures (posvećeno odlasku u penziju prof. Branimira Šešelje)

kao i panel diskusiju

“Round table devoted to the recently proposed algebraic solutions of the CSP dichotomy conjecture”.


Za detalje videti 

https://sites.dmi.uns.ac.rs/aaa94nsac2017/