О нама

Шта је ДМНС?

Друштво математичара Новог Сада (ДМНС) је добровољно, невладино и непрофитно удружење које се бави промоцијом и унапређивањем математике и сродних наука. Посебно, бави се проблемима наставе математике, откривањем, неговањем и развијањем талентованих младих математичара, организацијом разних такмичења из математике, питањима статуса и заштите математике и математичара као и промоцијом математике и сродних наука.


Када је настао ДМНС?

ДМНС је настао 14. маја 2016. године, на Оснивачкој скупштини која се одржала на Департману за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду.  

 
Шта ради ДМНС?

    Организујескупове, стручна усавршавања, конференције, симпозијуме на којима се приказујунаучни, стручни и педагошки радови и дискутује се о разним проблемима математичких и сроднихнаука и њихових примена;

  Организује разне видове ваннаставних активности за младе из математике и сродних области: такмичења, летње и зимске школе, циклусе предавања; 

  Издајепубликације у области математичких и сродних наука;