О нама‎ > ‎

Органи ДМНС

Председник - др Розалија Мадарас
Секретар – Самир Захировић

Благајник – др Маја Пех

Управни одбор

1. др Војислав Петровић - председник
2. др Мирко Будинчевић
3. др Синиша Црвенковић
4. др Ђура Паунић
5. др Небојша Ралевић
6. др Радивоје Стојковић
7. мр Ружица Вукобратовић

Извршни одбор

1. др Розалија Мадарас
2. др Петар Марковић 
3. др Борис Шобот 
4. др Бојан Башић 
5. др Ђурђица Такачи 
6. др Загорка Л. Црвенковић 
7. др Драган Машуловић 
8.     др Петар Ђапић
9. Марко Максимовић
10. Каја Маричић 
11.   Сандра Томашевић
12.   Мирјана Јовановић
13.   Соња Свитлица 

Надзорни одбор

1. др Ивица Бошњак
2. др Александар Павловић
3. др Ненад Теофанов
КОМИСИЈА А - Комисија за такмичења средњошколаца из математике

1. др Борис Шобот
2.     др Петар Марковић
3. др Бојан Башић
4. др Петар Ђапић
5.     др Ивица Бошњак
6. мр Сања Лозић
7. Десанка Брестовачки
8. Тања Радаковић 

КОМИСИЈА Б - Комисија за наставу математике

1. др Ђурђица Такачи 
2. др Ненад Теофанов
3. Марко Максимовић
4. Милена Трпчевић
5. Ирена Станишић
6. Мирјана Јовановић
7.     Радослав Божић
8.     Соња Свитлица

КОМИСИЈА Ц– Комисија за популаризацију математике

1. др Загорка Л. Црвенковић 
2. др Драган Машуловић
3.     др Александар Павловић 
4. Каја Маричић
5. Љубица Дејановић 
6. Анита Стојановић 
7. Сандра Томашевић