О нама‎ > ‎

Чланство у ДМНС

Редовни члан Друштва може постати сваки држављанин Србије или страни држављанин који се бави математичким или сродним наукама, професионално или на неки други начин. 

Да би се приступило ДМНС потребно је попунити Приступницу и послати на адресу dmns@uns.ac.rs или послати поштом на адресу:

Друштво математичара Новог Сада
Департман за математику и информатику 
Трг Доситеја Обрадовића 4. 
21 000 Нови Сад

а можете Приступницу донети и лично седиште ДМНС (горња адреса). 

ЧЛАНАРИНА ЗА 2020. ГОДИНУ:

Чланарина за ДМНС за 2020. годину износи 1000 динара (дакле, мање од 100 динара месечно). Уколико члан ДМНС жели да своју чланарину за Друштво математичара Србије уплати преко ДМНС (и тиме искористи попуст од 50%), укупна чланарина за ДМНС и ДМС износи 1500 динара (тзв. комбинована чланарина) 

Уплатом заједничке чланарине за ДМНС и ДМС од 1500 динара можете користити све погодности које пружа ДМС својим члановима (рецимо, за учешће на Зимском семинару ДМС имате 50% попуста,...) и учествовати на свим манифестацијама ДМНС са значајним попустом, најчешће бесплато!

Напомена: Сви који желе бити чланови ДМС, треба да имају уредно попуњену приступницу за ДМС (није довољно попунити приступницу за ДМНС).

Чланарина се уплаћује на рачун ДМНС:  

Број рачуна: 340-11014705- 29, (не треба позив на број, или ставите 00)
Банка: Ерсте банка, 
Сврха уплате: Чланарина за 2020. за ДМНС
Седиште примаоца уплате: Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови Сад
ПИБ Друштва матеамтичара Новог Сада (уколико уплаћује институција): 109522776  
Rozalija Madaras Siladji,
Sep 29, 2016, 1:45 AM
v.1