ДМНС у медијима

22. јун 2016 - Математика је "cool" - ТВ Канал 9 
18. мај 2016 - ТВ Панонија, Шта је ДМНС? - интервју