Контакт


Адреса:
Друштво математичара Новог Сада
Департман за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4
21000 Нови Сад

Email:
dmns@uns.ac.rs

Телефон:
+381 21 485 2859
+381 64 24 19-111

За сва питања која се односе на ОСНОВНЕ ШКОЛЕ консултовати сајт Друштва наставника математике основних школа Нови Сад: 


Остали подаци о ДМНС:
ПИБ: 109522776
Матични број: 28203586
Број рачуна: 340-11014705- 29