Članstvo

Redovni član Društva može postati svaki državljanin Srbije ili strani državljanin koji se bavi matematičkim ili srodnim naukama, profesionalno ili na neki drugi način. Da bi se pristupilo DMNS potrebno je popuniti Pristupnicu i poslati na adresu dmns@uns.ac.rs ili poslati poštom na adresu:

Društvo matematičara Novog Sada
Departman za matematiku i informatiku
Trg Dositeja Obradovića 4.
21 000 Novi Sad

a možete Pristupnicu doneti i lično sedište DMNS (gornja adresa).

Preuzmi pristupnicu:

ČLANARINA ZA 2023. GODINU

Članarina za DMNS za 2021. godinu iznosi 1000 dinara (dakle, manje od 100 dinara mesečno). Ukoliko član DMNS želi da svoju članarinu za Društvo matematičara Srbije uplati preko DMNS (i time iskoristi popust od 50%), ukupna članarina za DMNS i DMS iznosi 1500 dinara (tzv. kombinovana članarina)

Uplatom zajedničke članarine za DMNS i DMS od 1500 dinara možete koristiti sve pogodnosti koje pruža DMS svojim članovima (recimo, za učešće na Zimskom seminaru DMS imate 50% popusta,…) i učestvovati na svim manifestacijama DMNS sa značajnim popustom, najčešće besplato!

Napomena: Svi koji žele biti članovi DMS, treba da imaju uredno popunjenu pristupnicu za DMS (nije dovoljno popuniti pristupnicu za DMNS).

Članarina se uplaćuje na račun DMNS:

Broj računa: 340-11014705- 29, (ne treba poziv na broj, ili stavite 00)

Banka: Erste banka,
Svrha uplate: Članarina za 2021. za DMNS

Sedište primaoca uplate: Trg Dositeja Obradovića 4, Novi Sad

PIB Društva matematičara Novog Sada (ukoliko uplaćuje institucija): 109522776