Догађања‎ > ‎

Дани математике 2017

Дани математике у Новом Саду!
8-9. децембар 2017.

Прелиминарни програм


петак, 8. децембар 2017. 

13:30 -14.00

Регистрација учесника

Клуб наставника, други спрат ДМИ

14:00-14:15

Отварање Трећег Симпозијума „Савремени проблеми математике“

Сала 62, трећи спрат

14:15-15:00

др Ненад Теофанов: Мали таласи, базе и оквири

Сала 62, трећи спрат

15:15-16:00

др Горан Ђанковић: Од простих бројева до аутоморфних форми, и назад

Сала 62, трећи спрат

16:15-17:00

др Петар Марковић: Од Кантора до Разборова: Логика двадесетог века

Сала 65, трећи спрат

17:15-18:00

Математички раговори уз кафу

Клуб наставника ДМИ

19:00-20:00

Синиша Црвенковић: Математика као инспирација уметника двадесетог века

Стартит центар, Мирослава Антића 2.

 

субота, 9. децембар 2017.

8:30-9:00

Регистрација учесника (наставници)

Исрпед Амфитеатра 5

9:00-9:45

Годишња скупштина ДМНС

Амфитеатар 5

10:00-10:05

Отварање Изложбе плаката „Математика у сликама“

Хол испред Амфитеатра 1

9:30-10:00

Регистрација учесника (ученици)

Хол испред Амф 1

10:05-10:50

др Ђура Паунић: Неки аспекти историје математике двадесетог века

Амфитеатар 5

11:00-11:45

др Драган Машуловић: Од рачунаљке до рачунара – муњевита историја рачунских машина

Амфитеатар 5

11.55-12:15

Додела признања и награда за плакате

Амфитеатар 5

12:15-13:00

Коктел за учеснике

Хол испред АМф 1

13:00-13:05

Отварање Конференције „Изазови савремене наставе математике“

Амфитеатар 5

13:05-13:50

др Ђурђица Такачи: Колаборативна настава

Амфитеатар 5

14:00-14:45

др Зорана Лужанин: Моћ и немоћ иницијалног образовања наставника (математике)

Амфитеатар 5

15:00-17:00

Саопштења учесника конференције (по 20 минута)

Амфитеатар 5Датум: 8. 11.2017.                                                                                                                

Друштво математичара у Новом Саду расписује 

КОНКУРС

за учешће на изложби плаката „Математика у сликама“

 

која ће се одржати у оквиру манифестације „Дани математике у Новом Саду 2017“, 8-9. децембра 2017, на Природно-математичком факлултету у Новом Саду.

Правила и пропозиције за учествовање на изложби:

  1. Тема плаката: Учесници бирају  једну од следећих тема

1) Визуализација математичких концепата

2) Докази без речи

3) Историјски развој математичког појма у сликама

  1. Пропозиције:

1)      У изради плаката могу да учествују ученици свих средњих школа. Тим за израду једног плаката може да има два или три ученика.

2)      Садржај плаката мора да одговара једној од задатих тема.

3)      Плакат се израђује дигитално, а квалитет за штампу треба да буде бар 300dpi.

4)      На предњу страну плаката не стављати податке о ауторима, школи и слично. Ти подаци треба да се налазе са задње стране плаката, као и у пријавном  формулару. На изложби ти подаци ће бити видно означени на погодан начин.

5)      Плакат мора да је искључиво дело ученика. Ни плакат ни његови делови не смеју бити копије других плаката или радова.

6)    Не прихватају се плакати који су до сада учествовали на  неком другом конкурсу.

7)       Плакат као и одговарајућа пријава се достављају у папирној и електронској форми. Електронска верзија плаката  треба да је  у png формату, величине до 3 MB и шаље сe на email  Друштва математичара Новог Сада.  Папирна верзија треба да је формата А2,  и шаље се поштом на адресу ДМНС или се може донети лично у седиште ДМНС .

  1. Критеријуми за оцењивање плаката

1)      Да ли је плакат читљив и уредан?

2)      Да ли је плакат разумљив без додатних објашњења?

3)      Да ли су наведене информације поуздане и тачне?

4)      Да ли су информације на плакату смислено распоређене и да ли привлаче пажњу посматрача?

5)      Да ли су на плакату лако уочљиве најважније информације?

6)      Да ли су слике, графици и табеле у складу да темом  на коју се плакат фокусира?

7)      Квалитет коришћених слика, графика, табела.

8)      Креативност и оригиналност плаката.

  1. Сертификати и награде

Друштво математичара Новог Сада ће свим  учесницима изложбе доделити одговарајући сертификат. Најмање 20% плаката ће бити награђено симболичним поклон-пакетом Друштва математичара Новог Сада као и одговарајућом Дипломом.

  1. Адреса и рокови

 Плакате са пријавом доставити најкасније до  7. децембра 2017, до 14 часова на адресу Друштва математичара Новог Сада:

·         електронску верзију на email  dmns@uns.ac.rs

·         папирне верзије на адресу: Друштво математичара Новог Сада, Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад.

  1. Пријавни формулар

Пријавни формулар се налази у додатку овог конкурса.

НАПОМЕНА: 
Папирне верзије плаката можете донети и лично у Секретаријат Департмана за математику и информатику, Трг Доситеја Обрадовића 4, приземље, соба број 12.
Позивамо Вас на Конференцију 

"Изазови савремене наставе математике" 
9. децембар 2017.
 која ће се одржати у Новом Саду у оквиру манифестације Дани математике у Новом Саду. 

Регистрација за учешће на конференцији се врши једноставним попуњавањем пријаве која се налази у наставку. Учесници могу пријавити и своје саопштење у трајању од 20 минута, тако што пошаљу унапред припремљен апстракт у pdf формату, не дужи од пола странице А4, приликом попуњавања пријаве. 

Сви излагачи на конференцији добијају од организатора сертификат о излагању, а учесници сертификат о учешћу на конференцији. 

Учешће на конференцији је бесплатно за све регистроване учеснике који су чланови Друштва матемаичара Новог Сада, као и за све незапослене, студенте и пензионере. Остали учесници плаћају котизацију у износу од 500 динара. О начину уплате ћемо вас накнадно обавестити.  

РОКОВИ:
  • пријава учесника: 7. децембар 2017.
  • пријава апстракта: 3. децембар 2017. 
Молимо Вас да се региструјете попуњавањем следеће пријаве:


ĉ
Rozalija Madaras Siladji,
Nov 8, 2017, 4:27 AM
Ċ
Rozalija Madaras Siladji,
Nov 8, 2017, 5:51 AM
Ċ
Rozalija Madaras Siladji,
Nov 8, 2017, 5:51 AM
Comments