Dani matematike 2019

Dani matematike u Novom Sadu

Dani matematike u Novom Sadu održani su od 9. do 14. decembra 2019, na PMF u Novom Sadu. Pored zanimljivih predavanja, održana je izložba plakata učenika srednjih škola „Matematička galerija 2019“. Ove godine smo od najuspešniji plakati sačinili Matematički klandar DMNS 2020.