Seminar SLADIM+ proslavio kraj školske godine

Tradicionalna proslava kraja skolske godine Seminara za logiku, algebru i diskretnu matematiku, Novi Sad održana je 8. juna 2020. Evo delić atmisfere sa druženja!