Javni poziv za Saradnike praktičare na PMF NS

Obaveštavamo profesore matematike i informatike iz Novog Sada, da je 30. novembra 2020. otvoren Javni poziv za Saradnike praktičare za realizaciju Školske prakse za predmete Matematika i Informatika. Tekst javnog konkursa možete naći u današnjem izdanju dnevnog lista „Dnevnik“ ili na linku

Profesori koji rade u osnovnoj ili srednjoj školi, a ispunjavaju uslove poziva, biraju se u zvanje Saradnika praktičara Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu na 3 godine, sa mogućnošću reizbora. Saradnici praktičari koji sada budu izabrani aktivno će učestvovati u realizaciji Školske prakse studenata završnih godina nastavnih smerova matematike ili informatike već od drugog polugodišta ove školske godine, tako što će studente uključivati u sve vidove nastavnog procesa, kako online tako i „uživo“.

Kako pokazuju naša iskustva od ranijih godina, saradnja naših studenata sa profesorima praktičarima se odvija uz obostrano zadovoljstvo ?Za pitanja možete se obratiti i na email prakticari@dmi.uns.ac.rs.