Konkurs za izradu postera „Mathematics for a Better World“.

Zbog epidemiološke situacije, tradicionalni „Dani matematike u Novom Sadu“ koji se održavaju svake godine u decembru, umesto uobičajenog druženja od nekoliko dana na PMF u Novom Sadu, najavljuje alternativne aktivnosti i događanja!

Prvo, vaš omiljen konkurs za izložbu plakata zamenjujemo internacionalnim konkursom za izradu plakata sa temom „Mathematics for a Better World“. Rok za slanje postera je 15. februar 2021, pogledajte detalje na linku

https://www.idm314.org/2021-poster-challenge.html?fbclid=IwAR0jBNCJyyo98mb6-7rW7itXVdCAmapcl4R6yInGRiJBL4jDitr61NbRNqM