Konačan datum opštinskog takmičenja iz matematike!

Konačan datum opštinskog takmičenja iz matematike za srednjoškolce je 6. februar 2021.

U Novom Sadu, opstinsko takmicenje ce se odrzati na Departmanu za matematiku i informatiku, na PMF u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovica 4, sa pocetkom u 10 casova.