Satnica opštinskog takmičenja iz matematike

Opštinsko takmičenje iz matematike za srednjoškolce biće u subotu, 6. februara 2021. U Novom Sadu, takmičenje će se održati na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno matematičkog fakulteta, Trg Dositeja Obradovića 4.

SATNICA TAKMIČENJA:

9:30 Okupljanje učenika, raspoređivanje po amfiteatrima

Svaki učenik treba da na spisku pronađe svoje ime i sazna salu i redni broj mesta na koje je raspoređen.

10:00-13:00 Izrada zadataka

Oko 17:00 Objavljivanje preliminarnih rezultata i primanje prigovora

Prigovori su usmeni i mogu se uložiti najkasnije jedan sat posle objavljivanja preliminarnih rezultata.

Radi sprovođenja mera zaštite, komisije po razredima biće raspoređene po učionicama na III spratu.

Oko 19:00 Objavljivanje konačnih rezultata

Puno sreće svim takmičarima!

(Photo: Edit Miavec Kovacs)