Opštinsko takmičenje iz matematike za srednje škole

Opštinsko takmičenje za učenike srednjih škola opštine Novi Sad održaće
se u subotu 5. 2. 2022. na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a
u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 4, Novi Sad. U prilogu se nalazi satnica takmičenja.