Danas na Prolećnom festivalu!

Danas na Prolećnom festivalu matematike predavanje iz istorije matematike (Nenad Teofanov, od 12.15) i mini kurs iz GeoGebre (Radoslav Božić, u 15.15)!