Matematički Podijum Mladih 2023

Ovde možete skinuti zbornika apstrakata prihvaćenih saopštenja za Matematički podijum mladih, koji se održava u subotu, 20. maja 2023, sa početkom u 9.00, Amfiteatar 7, Departman za matematiku i informatiku, PMF u Novom Sadu.