Matematičke subote – 7. oktobar 2023.

Ove školske godine krećemo s kombinatornim temama. Za početak, dva
uvodna predavanja su:

7. 10. 2023.

11.00 Boriša Kuzeljević: Osnovne kombinatorne konfiguracije 1

13.00 Maja Pech: Osnovne kombinatorne konfiguracije 2

Prvo ćemo krenuti od osnovnih pojmova, a u drugom predavanju ćemo već stići do
ozbiljnijih zadataka!