Fizika kompleksnih sistema – promocija knjige

Šta su izazovi fizike kompleksnih sistema i kuda ide fizika u Gedelovo doba?

Pozivamo sve zainteresovane na promociju knjige pod naslovom „PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS – DISCOVERY IN THE AGE OF GÖDEL“ autora D. T. Mihailović, D. Kapor, S. Crvenković i A. Mihailović, koje će se održati u Ogranku SANU u Novom Sadu, u ponedeljak, 20. novembra 2023, sa početkom u 18h.

Posle predavanja možete porazgovarati sa autorima knjige 🙂

Predavanje se održava u okviru manifestacije Dani matematike u Novom Sadu.

Ulaz na predavanje slobodan!