Izabrana su saopštenja za Matematički podijum 2024!

Evo saopštenja koja su prihvaćena za izlaganje na Matematičkom Podijumu mladih, u okviru Prolećnog festivala matematike u Novom Sadu, u petak, 24. maja 2024.

Čestitamo svim učenicima čiji radovi su odabrani!