Matematički podijum mladih PFM 2024

Na Prolećnom festivalu matematike 24. maja 2024 održan je Matematički podijum mladih. Čestitamo svim izlagačima i njihovim mentorima!

Evo knjiga apstrakata saopštenja koja su prihvaćena za izlaganje na Matematičkom odijumu mladih 2024.