Veštačka inteligencija u medicini

Prvi događaj na Prolećnom festivalu matematike je predavanje dr Mirjane Ivanović u Ogranku SANU, Nikole Pašića 6, Novi Sad u sredu, 15. maja 2024.

Naslov predavanja: primena tehnika veštačke inteligencije u medicini

Apstrakt predavanja:

U predavanju će biti reči o primeni raznih tehnika veštačke inteligencije (AI) u medicine i zdravstvu uključuju dijagnozu bolesti, analizu medicinskih slika, otkrivanje lekova, personalizovanu medicine, praćenje pacijenata i niz drugih aktivnosti.

AI može pomoći u identifikaciji obrazaca u medicinskim podacima i pružiti uvid za bolju dijagnozu i lečenje pacijenata. U okviru prezentacije biće prikazano nekoliko karakterističnih pristupa veštačke inteligencije koji obrađuju medicinske skupove podataka kako bi pružili korisne preporuka lekarima u dijagnostici i lečenju pacijenata kao i u edukaciji studenata medicine. Takođe će kratko biti prikazana aktuelna istraživanja u ovoj oblasti bazirana na upotrebi inteligentnih agenata i raznih savremenih tehnologija koje se kombinuju u okviru digitalnog zdravstva.

Predavanje počinje u 18h, ulaz slobodan.